گواهی نامه ها

  • نمونه گواهینامه قابل ارائه به دانش پذیران

  • مدرک بین المللی CSCU

  • مدرک بین المللی Eccouncil

مجوزها

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)